040 228 320 

Verksamhet


Islamic Center
Islamic Center i Malmö byggdes klart 1983 och var den första moskén i Skandinavien. Initiativtagaren och grundaren till projektet var Bejzat Becirov (1938-2018). När moskén stod färdig fanns det endast några tusen muslimer i Malmö. I dagens läge har antalet stigit 50 000. För troende muslimer är moskén en central plats i vardagslivet. Moskén fyller inte bara en religiös funktion för muslimer utan även en viktig social mötesplats som fungerar som en fast punkt i tillvaron. Till de fem dagliga bönerna kommer ca 120 pers; de flesta äldre. På fredagsbönen brukar det vara ca 1300 besökare medan många begränsar sig till att besöka moskén under de två största högtiderna.

Andra tjänster som moskén erbjuder sina medlemmar är vigsel, familjerådgivning, skilsmässa, veckoslutslegär för barn, ungdomsverksamhet, Koranskola, nationell konferenser samt tvättning, svepning och begravning av de avlidna. 
På senare år har många unga tjejer börjat vända sig till moskén för att få hjälp i familjekonflikter. Barnen lär sig oftast att anpassa sig till det svenska samhället snabbare än sina föräldrar vilket i sin tur kan skapa kaos i familjen. Islamic Center vill visa att man står på ungdomarnas sida och går därför in som medlare mellan föräldrar och barn för att hitta lösningar på kulturkrockarna inom familjen.

Den kanske viktigaste insatsen Islamic Center gör i samhället är det utåtriktade arbetet för att bekämpa fördomar. Människans största fiende är okunskap och detta motarbetar centrat genom att dels hjälpa myndigheter och företag med information och tolkning och dels genom dem många studiebesök man tar emot. Årligen kommer ca 70 000 besökare till moskén; allt ifrån skolklasser till multinationella företag och pensionärs församlingar. Skolungdomar vände sig ofta till moskén för att få hjälp med skolarbete i religionsundervisning. Islamic Center har med åren blivit en viktig informationskälla för media och man numera etablerat det relationer med dagspress och tv.

Islamic Center samarbetar även med kriminalvården genom att hjälpa kriminella att återanpassa sig till samhället samt bekämpa återfall. Att samarbeta över religionsgränserna har blivit allt mer angeläget för att visa att religionerna faktiskt kan leva tillsammans. Flera projekt har bedrivits tillsammans med t ex Svenska kyrkan och Mosaiska församlingen (synagogan).

Moskén är öppen för alla oavsett kulturell bakgrund eller religiös inriktning. Bland Islamic Centers medlemmar talas över hundratrettio språk. Moskén har blivit en gemensam samlingspunkt för olika kulturer samt en bro mellan dessa och den svenska kulturen.

Islamic Center policy är att erkänna det faktum att kultur är kopplat till tid och rum. Man försöker skilja ut vad som är islam och från vad som är kultur och tradition. Islamic Center har valt den moderata linje inom islam; att hjälpa muslimer att kunna leva som muslimer i et icke- muslimskt land. Det handlar varken om assimilering eller om isolering, utan ett försök att aktivera muslimer göra dem tilldelaktiga medborgare. Moskéns arbete med att uppmuntra sina medlemmar till att värna om demokratin och utnyttja sin rösträtt, har på senare tid fått politiker att inse värdet med att vända sig till moskén för att få information. Moskén har även blivit en populär konferenslokal. År 2000 anordnade t ex Europaparlamentet en stads planeringskonferens i dess lokaler.

Ögårdsskolan
Sedan hösten år 2000 bedriver Islamic Center en friskola för låg och mellan stadiet. Ögårdsskolan skall inte betraktas som ett alternativ utan som ett komplement.

Föräldrar väljer att skicka sina barn hit för trygghetens skull all för att stärka barnens i sin identitet som svenska muslimer. Skolan har nästan uteslutande svenska lärare med svensk utbildning. Undervisning sker enligt den svenska läroplanen med koncentration på socialkompetens- med det för skolans profil viktiga tilläget - islamologi. Ögårdsskolan är öppen för alla oavsett religiös tillhörighet.

Planerad utbyggnad

När resurser finns, planerar moskén att bygga ut verksamheten till att omfatta bland annat kvinnojour (kvinnor skall kunna söka skydd i moskén), ålderdomshem, köpcentrum, bibliotek, studentbostäder, restaurang mm.

Islamic Centers Församling

Jägersrovägen 90
212 37 Malmö, SWEDEN
+46 (0) 40-228320

BG: 5327- 4106

SWISH: 123 180 19 35

Organisationsnummer: 846003-9251
Copyright 2015 Islamic Center i Malmö