ISL01: Introduktion till Islam

SAMMANFATTNING
Syftet med kursen är att ge en fördjupad introduktion om islam med fokus på grundläggande kunskaper som kan vara till hjälp för någon som vill veta mer om islam som religion.
Kursen gäller till alla de som är intresserade att få mer kunskap om islam samt till alla vill ha en tydlig presentation om religionen. Kursen består av fyra delmomenten (lördagar) och i första hand alla föreläsningar hålls på plats (Islamic Center), men möjligheten ges att delta även digitalt via Teams. Varje undervisning tar ca. 90 min.

KURSPLAN

Termin:                            Hösten 2024

Kurs kod:                         ISL01

Kursnivå:                         Nybörjare

Undervisningsspråk:      Svenska

Start (planerad):             Oktober 2024

Förkunskap krav             Inga

INNEHÅLL
Vi ger alla deltagare en överblick om islams grundpelare, en tydlig bild på vad religionen innebär, tron, vikten av bönen, fastan m.m. samt ett historiskt perspektiv av viktiga händelser i islam och koppling av islam lärande med övriga regler i samhället. Kursen består av fem delmomenten (lördagar) och alla föreläsningar hålls på plats (Islamic Center) eller online via teams. Varje undervisning tar ca. 90 min.

KURSMATERIAL
Vi bjuder på kursmaterial; Guiden för dig som ny i islam (och Koranens översättning på svenska vid intresse) . Man kan köpa eller beställa andra böcker om ämnet i expeditionen hos oss. 

KURSAVGIFT
Kursen kostar 550 kr hela terminen och 250 kr för deltagare som är medlem i församlingen. Fika ingår.

PLATS
Islamic Center i Malmö
Jägersrovägen 90
212 37 Malmö 

KONTAKT
Mejl: icmalmo@mosken.se
Tel: 040 228 327
Tveka inte att kontakta oss för mer information om kursen eller vid frågor/funderingar.