Välkommen till Islamic Center i Malmö

Islamic Center är en religiös organisation som förvaltar centrala moskén i Malmö, Ögårdsskolan, informerar om islamiskt levnadssätt, bistår med service till församlingsmedlemmarna, har intern och internationell hjälpverksamhet, en levande ungdomsverksamhet samt arbetar för fred, integration, förståelse och mångfald genom olika ideella projekt.
Varje år besöks centret av tusentals personer från den offentliga sektorn, arbetslivet, partipolitiska organisationer, ungdomsorganisationer och föreningar, andra församlingar samt privatpersoner som är intresserade av centrets aktiviteter. Således besöks centret årligen av hundratals studenter, lärarkandidater, sjuksköterskor, politiker, ungdomsledare, kommunala tjänstemän m.fl. som gemensamt bildar en viktig länk mellan centret och det svenska samhället.
Utöver detta besöks centret ytterligare årligen av flera tusen bekännare som årligen använder sig av moskéns service i sina dagliga böner, koranskolor, vigslar, begravningar samt olika föreläsningar.

På vår hemsida kan Du hitta aktuell information om centrets aktiviteter, grundläggande information om det muslimska levnadssättet samt kontakta centret för vidare samarbete.