Studiebesök

s1jpg

Årligen kommer tusentals besökare till moskén; alltifrån skolklasser till multinationella företag och pensionärsförsamlingar. Skolungdomar och studenter vänder sig ofta till moskén för att få hjälp med skolarbeten i religions- och kulturs undervisning. Är du intresserad av att besöka moskén så är ni också hjärtligt välkomna.


s2jpg

TIDSÅTGÅNG och AVGIFT
Ett normalt studiebesök med guidning och information om moskén brukar ta runt 45 minuter och kostar 400 kr.

På grund av det rådande pandemiläget är det möjligt att boka ett digitalt studiebesök (via Zoom, Teams, Google Meet eller någon annan plattform).

BOKNING
För att boka ett besök var god mejla till studiebesok@islamiccenter.se och lämna dessa uppgifter:

1-Vilken skola /organisation/ förening
2-Kontatperson med namn, tfn och e-post
3-När vill ni komma. Vi har som policy att låta besökare själva komma med förslag på önskemål om tid då man vill komma till oss - ju fler förslag desto bättre.
4-Antal besökare
5-Fakturaaddressen

OBS! För planeringens skull och det höga intresset om lediga tider, var vänlig och anmäl förhinder i god tid (minimum dagen innan) för att undvika studiebesöksavgiften.

Har ni besökt oss tidigare och var det någonting som vi hade kunnat göra bättre, typ uppläggning, bemötande, tiden, avgiften osv. så var vänlig och meddela oss.