Scan_20180416_114905jpg

Es Selamu Alejkum ue Rahmetullahi ue Berekatuhu

 

Med anledning av den välsignade månaden Ramadan så ber vi Allah att göra det möjligt för oss fastan och dyrkan under denna månad.

Fastan är en av grundpelarna i islam och är en skyldighet för varje muslim som uppfyller de religiösa villkoren för att kunna fasta. Liksom Allah den Allsmäktige från hans Barmhärtighet har Han underlättat för de troende som av hälsoskäl eller ålder inte kan fasta, och för att inte förlora belöningen av fastan Han har gjort obligatoriskt (Fidjah) vilket är en materiell hjälp som ges till de fattiga. Allah säger i Koranen [2:184]:

”[Fastan skall vara] ett begränsat antal dagar. Men den av er som är sjuk eller på resa [skall fasta senare] under motsvarande antal dagar och de som har möjlighet skall som offer ge en nödställd att äta. Och den som självmant gör gott utöver vad plikten bjuder, [skall finna att] detta kommer honom själv till godo. Och fastan är för ert väl - om ni visste [hur mycket gott den tillför er]!”

Likaså efter avslutningen av månaden Ramadan, firar de troende högtiden av Eidul Fitr, som tacksamhet till Allah för Hans godhet av denna månad och tar bort det av något försummelse som kunde ha gjorts under fastan, Allah har gjort för oss obligatoriska Zakatul Fitr, som också går till de fattiga. Zakatul Fitr eller allmosa - Fitri (är rekommenderats att ge en dag eller två) innan bönen av Eid. Om givandet av Zakatul Fitr ges efter Eid bönen, då betraktas det som välgörenhet allmosa och inte som Zakatul Fiter. Zakatul Fitr ges för alla medlemmar i familjen, oavsett för vuxna som barn. Berättat av Ibn Umar r.a att Profeten s.a.v.s sade:

"Det har gjorts obligatoriskt Zakatul Fitri för er under månaden Ramadan" Bukhari. Och Ibn Abbas r.a från Profeten s.a.v.s:

"Den som ger före Eid bönen är accepterats Zakatul Fitr, och de som ger sedan efter bönen av Eid så kommer det att räknas som en av flera välgörenheter - allmosa" Abu Dawood

Att ge Zakatul Fitr, Fidjah (betalning för dem som inte fastar på grund av ålder eller hälsoskäl), Zakat, eller för någon av välgörenheter gåvor, så ber vi er att skicka genom Bankgirot. BG 5327 – 4106  

Obs! Som OCR nummer skriv dit personnummer. 

Tveka inte vid funderingar och frågor att kontakta oss

Må Allah den Allsmäktige göra det möjligt fastan och dyrkan under månaden Ramadan,

och göra oss bland de rättfärdiga troende. Amen